Commissies

De harmonie bestaat momenteel uit ongeveer 65 spelende leden, onderverdeeld in:

  • Het leerlingenorkest repeteert op vrijdag van 19:00 tot 20.15 uur
  • De harmonie repeteert op zondag van 10.30 tot 12.45 uur

De verschillende instrumentengroepen hebben een groepsleider, een persoon die zorgt voor het reilen en zeilen binnen zijn groep en die doorgeeft wanneer er problemen dreigen bij de bezetting bij een optreden.

De vereniging kan steunen op diverse commissies, die door het jaar ieder hun eigen taak vervullen:

De Jeugdcommissie
Verzorgt alle zaken aangaande de jeugd en het leerlingenorkest; optredens, jeugdweekend, rondgang met kerst en meer.

De Muziekcommissie
Komt eens in de maand bij elkaar en buigt zich over repertoire, instrumentarium, optredens etc.

De Guldenactie
Of beter gezegd de Euro actie, en de lotto brengen elk jaar de nodige penningen in de kas van de Harmonie evenals de lootjes die op zondag worden verkocht.

De Vrienden van de Ste. Marie
Een nog steeds groeiende groep mensen die de Harmonie een warm hart toedraagt, wat blijkt uit hun jaarlijkse financiële bijdrage. Van dit geld worden zaken bekostigd die van belang zijn voor de Harmonie, zoals bijvoorbeeld een nieuw instrument vorig jaar.