Bestuur

Voorzitter
Vacant

Vicevoorzitter
De heer Marco Dorscheidt

Secretaris
Mevrouw Nicole Hamers-Masseurs

Penningmeester
De heer Niels Essers

Instrumentarium

Mevrouw Marion Tonessen

Bestuursleden Algemeen

Mevrouw Riny Lauvenberg